Wyładowania atmosferyczne mogą nieść za sobą wiele negatywnych, groźnych konsekwencji dla instalacji elektrycznej budynku – nawet jeśli są od niego oddalone o kilkadziesiąt metrów. Dlatego odpowiednio dobrana ochrona odgromowa jest niezbędna. Jej zadaniem jest przejmowanie wyładowań elektrycznych i odprowadzanie ich do gruntu. Jakie rozwiązania w tym zakresie można wyróżnić? Jak skonstruować ochronę odgromową w domu lub firmie?

Ochrona odgromowa – w jakich budynkach jest niezbędna?

Silne wyładowania mogą być groźne dla każdego budynku, powodując uszkodzenia instalacji elektrycznej i podłączonych do niej urządzeń lub nawet pożar. Dlatego zaleca się montaż instalacji odgromowej bez względu na wielkość czy przeznaczenie obiektu. Formalnie jednak w przypadku domów jednorodzinnych ochrona odgromowa jest potrzebna tylko wtedy, gdy:

  • budynek ma powierzchnię ponad 500 m² i wysokość co najmniej 15 m;
  • obiekt jest zbudowany z materiałów łatwo zapalnych (bez względu na wysokość);
  • wskaźnik zagrożenia piorunowego obliczony dla obiektu (według zasad zawartych w normie PN/E­05003/01) przekracza wartość 10-­4.

W przypadku budynków wielorodzinnych, biurowców, obiektów przemysłowych itp. ochrona odgromowa jest niezbędna. Warto przy tym pamiętać, że najbardziej narażone na uderzenie pioruna są obiekty usytuowane na wzniesieniach lub o znacznej wysokości.

Z czego powinna się składać instalacja odgromowa?

Konstrukcja instalacji odgromowej nie jest szczególnie skomplikowana. Powinna ona składać się z:

Dodatkowo wewnątrz budynku należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową zasilania i sygnałów, a także ochronę przed napięciami rażeniowymi (dotykowymi i krokowymi).

Jako uziom naturalny można zastosować:

  • metalowe, podziemne, nieizolowane od ziemi części budynku,
  • nieizolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów,
  • metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu,
  • uziomy sąsiednich obiektów budowlanych usytuowanych nie dalej niż 10 m od chronionego obiektu.

Jeśli nie ma uziomu naturalnego, podczas budowy należy zastosować uziom sztuczny – najlepiej fundamentowy. Jako naturalne elementy instalacji odgromowej można też wykorzystać metalowe elementy wystające ponad dach, zbrojenia żelbetowe czy stalowe słupy nośne. Kluczowe jest połączenie instalacji odgromowej ze wszystkimi metalowymi elementami, które mogłyby „ściągnąć” na siebie wyładowanie – tylko wtedy ryzyko zostanie zredukowane do minimum.

Warto także wybierać elementy instalacji odgromowych od sprawdzonych dostawców – takich jak ElektRa. Zapraszamy do naszych oddziałów i sklepu online!