Instalacje PV (fotowoltaiczne) są obecnie niezwykle popularne, ponieważ pozwalają uzyskać darmowy prąd ze słońca i ograniczyć wpływ podwyżek cen energii elektrycznej na gospodarstwo domowe. Prawidłowy montaż fotowoltaiki jest zaś niezwykle ważny – i to nie tylko ze względu na wydajność, ale również z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Co to dokładnie oznacza i jaka aparatura zabezpieczająca PV jest wymagana? Sprawdź!

Zagrożenia pożarowe w instalacjach PV

Instalacje PV, co do zasady, są bardzo bezpieczne. Jednak nie oznacza to, że kwestia odpowiedniej ochrony przed niepożądanymi zdarzeniami może być lekceważona. Jednym z największych wyzwań jest zagrożenie pożarowe. Dlatego też w 2020 roku wprowadzono przepisy, według których każda instalacja o mocy powyżej 6,5 kWp musi być uzgodniona z rzeczoznawcą odnośnie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ponadto nowe regulacje wprowadziły obowiązek zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do straży pożarnej.

Ważnym elementem w zapobieganiu pożarom jest też prawidłowy dobór i montaż elementów instalacji PV. Stosowanie wysokiej jakości komponentów i materiałów oraz prowadzenie prac montażowych z udziałem doświadczonych i uważnych fachowców to główne czynniki pozwalające ograniczyć ryzyko pożarowe.

Zabezpieczenia instalacji PV

Badania przeprowadzone w Niemczech wskazują jednak, że za ponad połowę wszystkich pożarów instalacji fotowoltaicznych odpowiadają czynniki zewnętrzne – takie jak np. uderzenie w pobliżu pioruna, prowadzące do nagłego wzrostu napięcia i uszkodzenia elementów systemu, a niekiedy również do pożaru. W zapobieganiu takim i innym groźnym sytuacjom pomagają odpowiednie zabezpieczenia. Jakie to systemy?

  • Ograniczniki przepięć to kluczowe elementy zabezpieczające instalacje PV. Koniecznie należy w nie wyposażyć zarówno panele, jak i falownik. Warto wiedzieć, że występuje kilka typów (klas) tych urządzeń. Przy instalacjach fotowoltaicznych zazwyczaj montuje się ograniczniki klasy C (typu 2). Pozwala to zredukować do minimum negatywny wpływ zwarć i skoków napięcia, niezależnie od ich przyczyny.
  • Wyłączniki nadprądowe, które są niezbędne w każdej instalacji elektrycznej. Odpowiadają one za odcinanie dopływu prądu w obwodzie w przypadku wykrycia zbyt dużego obciążenia instalacji.
  • Instalacje odgromowe są ważne, ponieważ przeciwdziałają uderzeniom piorunów i związanym z tym negatywnym skutkom.

Ich montaż jest niezbędny do stworzenia bezpiecznej, ale również skutecznej instalacji fotowoltaicznej. Wymienione wyżej zabezpieczenia pomagają minimalizować ryzyko uszkodzenia paneli czy falownika w przypadku nagłych zmian napięcia lub natężenia prądu. Wyposażone w nie systemy są więc niezawodne i trwałe.